VISTULART

cuda z nici

magia String-Artu

Portret hetmana Jana Zamoyskiego

Jan Sariusz Zamoyski herbu Jelita - sekretarz królewski, podkanclerzy koronny, kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, senator, generalny starosta krakowski, starosta bełski, malborski, grodecki, jaworowski, międzyrzecki, krzeszowski, knyszyński, tykociński i dorpacki, doradca króla Zygmunta II Augusta i Stefana Batorego, wróg Habsburgów.


sklejka, 40cm x 70cm

356 gwoździ

15000 połączeń

5,7km nici

28 rodzajów/kolorów nitki